Met elkaar werken aan Hollands Kroon

TEAM KERNBEHEER.NL

Veelgestelde vragen

Is zelfbeheer een bezuinigingsregel?

Nee, zelfbeheer is geen bezuinigingsmaatregel. De gemeente wil met de ruimte voor zelfbeheer u de kans geven om zelf invloed op de openbare ruimte uit te oefenen.

Wat wordt bedoeld met kwaliteit in de openbare ruimte?

In december 2017 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon het Intergraal Beheerplan 2018-2021 vastgesteld. Dit plan hanteert voor de openbare ruimte een drietal kwaliteitsniveau’s voor de diverse gebieden binnen Hollands Kroon. De kwaliteit van deze gebieden wordt maandelijks gecontroleerd of ze voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt ook per maand bijgehouden en de resultaten worden gepubliceerd onder de volgende link.

  • Kwaliteit A: Goed en mooi ingericht en/of goed onderhouden;
  • Kwaliteit B: Standaard ingericht en/of voldoende onderhouden;
  • Kwaliteit C: Sober ingericht en/of matig onderhouden.

Mag ik zelf snoeien in het openbaar groen?

Heesters mag u zelf snoeien, mits de heesters geen blijvende schade oplopen. Gemeentelijke bomen mogen alleen worden gesnoeid door een vakbekwaam hovenier en in overleg met uw kernbeheerder.

Ik wil samen met de buurt iets aanpakken, hoe doe ik dat?

Als u met de buurt iets op wil pakken is het verstandig om de mogelijkheden met uw kernbeheerder te bespreken. Uw kernbeheerder is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 321 5000 of via de e-mail:kernbeheer@hollandskroon.nl.

Kan ik een bijdrage krijgen voor mijn plan of ideeën?

Afhankelijk van uw idee en uw eigen bijdrage kan Kernbeheer ook een bijdrage leveren. Dit kan op diverse manieren. Per aanmelding zal dit verschillen en altijd maatwerk zijn.

Voor een mogelijke bijdrage aan uw plan verwijzen wij u ook naar: de Hollands Kroonse Uitdaging.

Waar kan ik een melding of klacht kwijt die over de openbare ruimte gaat?

Voor een klacht of melding kunt u gebruik maken van onze Fixi-app. Deze klacht/melding komt dan terecht bij ons meldingenteam die de klacht of melding zo snel mogelijk zullen afhandelen. Via de Fixi-app kunt u dan precies volgen wanneer uw klacht/melding in behandeling wordt genomen en afgehandeld. U kunt de Fixi-app downloaden in de Appstore en Google Playstore:

Wanneer benader ik een kernbeheerder?

Heeft u een idee voor de openbare ruimte waaraan u, samen met anderen, zelf wilt werken? Dan neemt u contact op met team Kernbeheer.

Wilt u iets melden, zoals schade of ongemak, geef dit dan door via ons meldingenformulier op de website.

Hoe vaak wordt er gemaaid?

Onze gazons onderhouden we op het niveau zoals beschreven in ons kwaliteitsplan. Globaal wordt het ongeveer 20 tot 22 keer per jaar gemaaid. Rondom obstakels zoals bankjes maaien we wanneer dat nodig is. Rondom bomen wordt niet of nauwelijks gemaaid. Dit is het gevolg van eerdere bezuinigingen in de openbare ruimte. Ruw gras zoals taluds en bermen wordt twee keer per jaar gemaaid. Dit geldt zowel voor het binnen- als het buitengebied. Voor deze frequentie is gekozen in verband met het beschikbare budget en regels vanuit natuurwetgeving.

Wat doen jullie aan onkruidbestrijding?

Onkruid in plantsoenen wordt regelmatig geschoffeld door onze medewerkers van Noorderkwartier. Soms vindt er chemische bestrijding plaats bij hardnekkige onkruiden zoals de "Bereklauw" (Heracleum) en de "Japanse Duizendknoop" (Fallopia japonica).

Onkruid op verhardingen worden zowel mechanisch (borstelen), thermisch (stoom) als met biologische middelen bestreden. Chemische middelen worden sinds 1 januari 2016 op verharding niet meer toegepast. Het college heeft daartoe besloten vanwege het verbod dat in het voorjaar van 2016 is in gegaan.